Το Όραμα μας
Η αποστολή μας
Οι αξίες μας

 Η συμπεριφορά μας να απεικονίζει τα υψηλότερα πρότυπα ήθους, ακεραιότητας, αντικειμενικότητας και αμεροληψίας.

"Η τιμιότητα είναι η καλύτερη πολιτική». Εφαρμόζουμε τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα στην εργασία μας, με επαγγελματισμός και  ποιότητα.


Να παρέχουμε υπηρεσίες πιστοποίησης,  μέσα από άριστες διαπροσωπικές σχέσεις,   με στόχο να μεγιστοποιηθεί η προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας, το προσωπικό μας, και την εταιρεία μας.

Η ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ είναι μια εταιρεία ελέγχων και πιστοποιήσεων, διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα

Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17021 και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17065.

Το αντικείμενο της εταιρείας μας είναι πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης.


Ποιότητας, κατά ISO 9001:2008

Περιβάλλοντος, κατά ISO 14001:2004

Ασφάλειας Τροφίμων, κατά ISO 22000:2005

Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία, OHSAS 18001:2007

Οδικής Ασφάλειας, κατά ISO 39001:2012


 


Διαχείριση σύμφωνα με τα  πρότυπα:Η ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ είναι μια εταιρεία ελέγχων και πιστοποιήσεων, διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα

Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17021. Το αντικείμενο της εταιρείας μας

είναι πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης, σύμφωνα με τα   παρακάτω πρότυπα:Οι έμπειροι επιθεωρητές μας, διακρίνονται για τον επαγγελματισμό, την αμεροληψία και την ακεραιότητά τους. Παρέχουμε στους πελάτες μας υψηλού

επιπέδου υπηρεσιών,  που  εγγυώνται τη μέγιστη δυνατή προστιθέμενη αξία, μέσα από την διαδικασία της επιθεώρησης.

'