Εκπαίδευση - Σεμινάρια

Σεμινάρια

Η ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ οργανώνει  σεμινάρια για την εκπαίδευση εσωτερικών και  κύριων επιθεωρητών,  πάνω σε θέματα που αφορούν τα παρακάτω  πρότυπα:


    1. Ποιότητας, κατά ISO 9001:2015

    2.  Περιβάλλοντος, κατά ISO 14001:2015

    3. Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία, OHSAS 18001:2007

          4. Ασφάλειας Τροφίμων, κατά ISO 22000:2018

    5. Codex Alimentarius, βασικές αρχές για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων

buy lumigan online

    6. Οδικής Ασφάλειας, κατά ISO 39001:2012


Η γνώση είναι δύναμη, μόνον όταν τεθεί σε εφαρμογή. Γι’ αυτό και τα σεμινάρια καλύπτονται από πρακτικές ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων.

'