iso tds signing papers

Codex Alimentarius της Διεθνούς Επιτροπής Υγιεινής τροφίμων (WHO-Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας)
Codex Alimentarius αποτελεί συνιστώμενο διεθνή κώδικα πρακτικής. Βασίζεται στην προληπτική διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας των τροφίμων. Το Codex Alimentarius ακολουθεί την τροφική αλυσίδα, από την πρωτογενή παραγωγή έως την τελική κατανάλωση, τονίζοντας τους βασικούς ελέγχους υγιεινής σε κάθε στάδιο, για την ενίσχυση της ασφάλειας των τροφίμων

Αντικείμενο Εταιρίας

Το αντικείμενο της εταιρείας είναι η πιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης, σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα:

 • 1. Ποιότητας ISO 9001:2015 ISO 9001, είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας, που εφαρμόζεται σε όλες τις εταιρείες, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος, το προϊόν ή την υπηρεσία. Χρησιμοποιείται από τους οργανισμούς πιστοποίησης για τον έλεγχο του οργανισμού να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του πελάτη και στις ανάγκες του οργανισμού.
 • 2. Περιβάλλον ISO 14001:2015 ISO 14001, είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα είδη των οργανισμών, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον έλεγχο των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων, των προϊόντων και των υπηρεσιών τους στο το περιβάλλον.
 • 3. Υγείας και Ασφάλειας κατά ISO 45001:2018 ISO 45001:2018 είναι ένα πρότυπο για το σύστημα διαχείρισης της υγείας των εργαζομένων και ασφάλειας στην εργασία. Καθιστά ικανό έναν οργανισμό που το εφαρμόζει να ελέγχει την επαγγελματική επικινδυνότητα και να βελτιώνει την επίδοσή του.
 • 4. Ασφάλεια των Τροφίμων ISO 22000:2018 ISO 22000:2018 είναι ένα διεθνές πρότυπο, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων. Ενσωματώνει τις αρχές της HACCP και τα βήματα εφαρμογής που αναπτύχθηκε από την Επιτροπή του Codex Alimentarius. Παρέχει τα μέσα για να καθορίζονται και να τεκμηριώνονται οι κίνδυνοι που πρέπει να ελέγχονται.
 • 5. Οδική Ασφάλεια ISO 39001:2012 ISO 39001:2012 είναι ένα πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης οδικής ασφάλειας που επιτρέπει έναν οργανισμό που αλληλεπιδρά με το οδικό σύστημα να μειώσει τον αριθμό των θανάτων και σοβαρών τραυματισμών που σχετίζονται με οδικά ατυχήματα στα οποία μπορεί να επιδράσει.


Διαδικασία Πιστοποίησης

Επιτροπή Έγκρισης Πιστοποίησης
Τα άτομα που ορίζονται από τη ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ στην Επιτροπή Έγκρισης Πιστοποίησης ανήκουν στο προσωπικό της εταιρείας ή έχουν νομικά εκτελεστή συμφωνία μαζί της. Συνήθως η επιτροπή αποτελείται από τον υπεύθυνο ποιότητας και όταν χρειαστεί υπάρχει και εμπειρογνώμονας.

Η ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ διασφαλίζει ότι τα άτομα ή η επιτροπή που λαμβάνει την απόφαση για τη χορήγηση ή μη πιστοποίησης, την επέκταση ή μείωση του πεδίου εφαρμογής, την αναστολή ή αποκατάσταση της πιστοποίησης, την απόσυρση ή ανανέωση της πιστοποίησης, είναι διαφορετικά από αυτά που διεξήγαγαν την επιθεώρηση και ότι έχουν την κατάλληλη επάρκεια.
Για το πρότυπο ISO 9001 το προσωπικό που εμπλέκεται στην απόφαση για πιστοποίηση πρέπει να διαθέτει γνώσεις ορολογίας, αρχών, πρακτικών και τεχνικών διαχείρισης ποιότητας, των προτύπων και κανονιστικών εγγράφων συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και του επιχειρηματικού τομέα του πελάτη.
Για το πρότυπο ISO 14001 το προσωπικό που εμπλέκεται στην απόφαση για πιστοποίηση πρέπει να διαθέτει γνώσεις περιβαλλοντικής ορολογίας, τεχνικών για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πτυχών και επιδράσεων και της περιβαλλοντικής τους σημασίας, αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιδόσεων, καθώς και των νομικών και άλλων απαιτήσεων.
Για το πρότυπο ISO 22000 το προσωπικό που εμπλέκεται στην απόφαση για πιστοποίηση πρέπει να διαθέτει τα προσόντα που περιγράφονται στον πίνακα C1 του παραρτήματος C της τεχνικής προδιαγραφής ISO 22003:2013, όπως αναφέρονται και στη διαδικασία της ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΠΕ PR-2 Ανθρώπινο δυναμικό.
Για το πρότυποι ISO 5001 το προσωπικό που λαμβάνει την απόφαση πιστοποίησης θα πρέπει να διαθέτει γνώσεις στον τομέα της διαχείρισης ενέργειας, ενεργειακών συστημάτων, τεχνική ορολογία καθώς και το απαιτούμενο νομοθετικό πλαίσιο.
Για το πρότυπο ISO 39001το προσωπικό που λαμβάνει την απόφαση πιστοποίησης θα πρέπει να διαθέτει γνώσεις που σχετίζονται με θέματα οδικής ασφάλειας, τεχνική ορολογία των οχημάτων όπως επίσης και την απαιτούμενη νομοθεσία.
Για το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 27001:2013 το προσωπικό που εμπλέκεται στην απόφαση πιστοποίησης θα πρέπει να διαθέτει γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της πληροφορικής, της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων όπως επίσης και το απαιτούμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Η ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ εκδίδει ένα συμφωνητικό στον πελάτη, που περιλαμβάνει την αμοιβή επιθεώρησης και επίσης αναφέρει αναλυτικά τις υποχρεώσεις του πελάτη αναφορικά με την πληρότητα των νομικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων της διαδικασίας επιθεώρησης.
Οι χρόνοι και οι αμοιβές ποικίλλουν ανάλογα με παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τον απαιτούμενο αριθμό ανθρωποημερών.
Για να ενημερωθείτε σχετικά με τον υπολογισμό του χρόνου επιθεώρησης του οργανισμού σας και για τα τέλη υπηρεσιών πιστοποίησης που παρέχει η ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ, μπορείτε να επικοινωνήσετε, είτε τηλεφωνικά στο 23920 63656, είτε μέσω e-mail στο info@theodynamics.gr.
Μέσα σε 10 ημέρες από τη λήξη της επιθεώρησης, ο Επικεφαλής επιθεωρητής παραδίδει το φάκελο του πελάτη στην Επιτροπή Έγκρισης Πιστοποίησης για να λάβει την απόφαση σχετικά με την πορεία της πιστοποίησης.
 • Η ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ λαμβάνει από την ομάδα επιθεώρησης την παρακάτω πληροφόρηση για να λάβει την απόφαση πιστοποίησης:
  • Την έκθεση επιθεώρησης.
  • Σχόλια σχετικά με τις μη συμμορφώσεις, και, όπου αφορά, τις διορθώσεις και διορθωτικές ενέργειες του πελάτη.
  • Την επιβεβαίωση των πληροφοριών που δόθηκαν στη ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ και που χρησιμοποιήθηκαν στην ανασκόπηση της αίτησης.
  • Την επιβεβαίωση ότι επιτεύχθηκαν οι στόχοι της επιθεώρησης.
  • Την σύσταση ή μη για χορήγηση πιστοποίησης με τις τυχόν προϋποθέσεις ή παρατηρήσεις.

 • Ο επικεφαλής της Επιτροπής ανασκοπεί την τεκμηρίωση της επιθεώρησης στα ακόλουθα σημεία:
  • Επιθεώρηση όλων των παραγράφων του προτύπου σύμφωνα με το πρόγραμμα.
  • Καταγραφή των μη συμμορφώσεων σύμφωνα με τις αντικειμενικές αποδείξεις.
  • Είδος μη συμμορφώσεων (κύρια ή δευτερεύουσα).
  • Σύσταση σχετικά με την πιστοποίηση και παρατηρήσεις σχετικά με την επιθεώρηση του Επικεφαλούς επιθεωρητή στην έκθεση επιθεώρησης.
  • Ύπαρξη καταγγελίας ή παραπόνου από τον πελάτη.
Τα αποτελέσματα της ανασκόπησης καταγράφονται στο έντυπο «Απόφαση πιστοποίησης» (αρ. εντύπου PR-17/1). Η ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ λαμβάνει την απόφαση πιστοποίησης επί τη βάσει της αξιολόγησης των ευρημάτων και των συμπερασμάτων της επιθεώρησης και άλλων σχετικών πληροφοριών (π.χ. δημόσιες πληροφορίες, όπως οι ιστοσελίδες εξωτερικών φορέων (ΕΦΕΤ), σχόλια για την έκθεση επιθεώρησης από τους πελάτες κ.ά.). Η ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ τεκμηριώνει κάθε απόφαση πιστοποίησης συμπεριλαμβανομένων τυχών επιπρόσθετων πληροφοριών ή διευκρινήσεων που ζητήθηκαν από την ομάδα επιθεώρησης ή από άλλες πηγές.
Πριν τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση πιστοποίησης, την επέκταση ή μείωση του πεδίου εφαρμογής, την αναστολή ή αποκατάσταση της πιστοποίησης, την απόσυρση ή ανανέωση της πιστοποίησης, η ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ διασφαλίζει ότι:
  • Οι πληροφορίες που της παρείχε η ομάδα επιθεώρησης επαρκούν σε σχέση με τις απαιτήσεις πιστοποίησης και το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης.
  • Για τις κύριες μη συμμορφώσεις, έχει ανασκοπήσει, αποδεχτεί και επαληθεύσει τις διορθώσεις και διορθωτικές ενέργειες.
  • Για τις δευτερεύουσες μη συμμορφώσεις έχει ανασκοπήσει και αποδεχτεί το πρόγραμμα του πελάτη για διόρθωση και διορθωτικές ενέργειες.
Οι κύριες μη συμμορφώσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί. Για τις δευτερεύουσες μη συμμορφώσεις πρέπει να έχουν καθοριστεί οι διορθωτικές ενέργειες. Οι διορθωτικές ενέργειες που έχουν σταλεί ταχυδρομικά ή μέσω email, πρέπει να συνοδεύονται από επαρκείς αντικειμενικές αποδείξεις.
Ο επικεφαλής της Επιτροπής Έγκρισης Πιστοποίησης ελέγχει για την καταλληλότητα των διορθωτικών ενεργειών. Σε περίπτωση που οι διορθωτικές ενέργειες δεν είναι ικανοποιητικές, ο επικεφαλής της Επιτροπής Έγκρισης Πιστοποίησης ολοκληρώνει τη μη συμμόρφωση και εκδίδει νέα μη συμμόρφωση για να καλύψει το πεδίο μη συμμόρφωσης.
Όταν ο πελάτης δεν έχει αποστείλει διορθωτικές ενέργειες, ο επικεφαλής της Επιτροπής Έγκρισης Πιστοποίησης επικοινωνεί μαζί του για υπενθύμιση. Όταν μετά από συνεχείς υπενθυμίσεις ο πελάτης δεν αποστείλει τις διορθωτικές ενέργειες, ο επικεφαλής της Επιτροπής Έγκρισης Πιστοποίησης προχωρεί στη μη έκδοση του πιστοποιητικού ή την απόσυρση του πιστοποιητικού (βλ. σχετική διαδικασία PR-4).
Στην αρχική πιστοποίηση, σε περίπτωση που η ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ δεν μπορέσει να επαληθεύσει την εφαρμογή των διορθώσεων και διορθωτικών ενεργειών για κάθε κύρια μη συμμόρφωση εντός 6 μηνών από την τελευταία μέρα του 2ου σταδίου της επιθεώρησης, τότε διεξάγει επιπρόσθετη επιθεώρηση 2ου σταδίου πριν τη λήψη απόφασης πιστοποίησης.
Στην επαναπιστοποίηση, για κάθε κύρια μη συμμόρφωση καθορίζονται τα χρονικά όρια για τη διόρθωση και τις διορθωτικές ενέργειες. Αυτές οι ενέργειες πρέπει να υλοποιηθούν και να επαληθευτούν πριν τη λήξη της πιστοποίησης.
Εφ’ όσον όλες οι μη συμμορφώσεις έχουν επιλυθεί, εκδίδεται το πιστοποιητικό. Ένα μέλος της ΕΠΕ υπογράφει το πιστοποιητικό και το παραδίδει στον πελάτη. Το πιστοποιητικό εκδίδεται στα Ελληνικά και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα ύστερα από αίτηση του πελάτη.
Σε περίπτωση που μία επιχείρηση πιστοποιείται από το Φορέα για περισσότερα από ένα συστήματα διαχείρισης, ο Φορέας μπορεί να εκδόσει ένα πιστοποιητικό που να περιλαμβάνει όλα τα συστήματα διαχείρισης.
Σε περίπτωση πολυθεσικών οργανισμών, το πιστοποιητικό εκδίδεται μόνο όταν όλες οι μη συμμορφώσεις από όλες τις εγκαταστάσεις έχουν ολοκληρωθεί.
Μετά την έκδοση του πιστοποιητικού συμπληρώνεται το αρχείο «Πίνακας πιστοποιημένων πελατών» (αρ. εντύπου PR-15/1.2). Ο συγκεκριμένος πίνακας είναι διαθέσιμος στο κοινό και σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος από τα την ιστοσελίδα του Φορέα.
Στην επαναπιστοποίηση, όταν ολοκληρώνονται οι δραστηριότητες επαναπιστοποίησης πριν την ημερομηνία λήξης του υπάρχοντος πιστοποιητικού, η ημερομηνία λήξης του νέου πιστοποιητικού μπορεί να βασίζεται στην ημερομηνία λήξης του υπάρχοντος πιστοποιητικού. Η ημερομηνία έκδοσης του νέου πιστοποιητικού πρέπει να είναι ίδια ή μεταγενέστερη με αυτή της απόφασης επαναπιστοποίησης.
Εάν δεν ολοκληρωθεί η επιθεώρηση επαναπιστοποίησης ή δεν μπορεί να επαληθευτεί η υλοποίηση των διορθώσεων και διορθωτικών ενεργειών για κάθε κύρια μη συμμόρφωση πριν από την ημερομηνία λήξης της πιστοποίησης, τότε η επαναπιστοποίηση δεν συστήνεται και η εγκυρότητα του πιστοποιητικού δεν εκτείνεται. Ο πελάτης ενημερώνεται και γίνεται επεξήγηση των συνεπειών.
Μετά τη λήξη της πιστοποίησης, η ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ δύναται να επαναφέρει την πιστοποίηση εντός 6 μηνών με την προϋπόθεση ότι ολοκληρώνονται οι δραστηριότητες επαναπιστοποίησης που εκκρεμούν, αλλιώς διεξάγεται τουλάχιστον μια επιθεώρηση 2ου σταδίου. Η ημερομηνία στο πιστοποιητικό θα είναι η ίδια ή μεταγενέστερη με αυτή της απόφασης επαναπιστοποίησης και η ημερομηνία λήξης θα βασίζεται στον προηγούμενο κύκλο πιστοποίησης.
 • Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει αλλαγές στο πιστοποιητικό λόγω:
  • Αλλαγής ιδιοκτησίας.
  • Αλλαγής ονόματος της επιχείρησης.
  • Αλλαγής τοποθεσίας.
  • Μείωσης ή επέκταση του πεδίου εφαρμογής (προϊόντα, υπηρεσίες που προσφέρονται κλπ.).
  • Μείωση ή αύξηση των τοποθεσιών (κλείσιμο / άνοιγμα εγκατάστασης κλπ.).
Ο πελάτης μπορεί να υποβάλλει αίτηση για μείωση ή επέκταση του πεδίου εφαρμογής στον Υπεύθυνο Ποιότητας. Ο Υπεύθυνος Ποιότητας ανασκοπεί την αίτηση και αποφασίζει για τον προγραμματισμό ειδικής επιθεώρησης εάν η επόμενη επιθεώρηση δεν έγκειται στο κοντινό μέλλον ή δεν μπορεί να προταθεί. Ο Υπεύθυνος Ποιότητας προσδιορίζει επίσης εάν το νέο πεδίο εφαρμογής βρίσκεται εντός του πεδίου διαπίστευσης της ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΠΕ.
Σε περίπτωση αλλαγής ονόματος ή τοποθεσίας του οργανισμού χωρίς αλλαγή της διοίκησης, ο πελάτης υποβάλλει αίτηση αλλαγής προς έγκριση για την αλλαγή του πιστοποιητικού. Όπου έχει γίνει και αλλαγή διοίκησης επισυνάπτονται στην αίτηση τα στοιχεία του νέου γενικού διευθυντή.
Η διάρκεια μιας ειδικής επιθεώρησης αποφασίζεται από τον Υπεύθυνο Ποιότητας και κοινοποιείται στον πελάτη. Ο επικεφαλής επιθεωρητής υποβάλλει μια περιγραφική έκθεση που δίνει λεπτομέρειες των αλλαγών, αιτιολόγηση της μείωσης / επέκτασης του πεδίου και ανασκόπηση της επίδρασης που είχαν οι αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής (χρήση λογοτύπων κλπ.). Όταν ζητείται επέκταση του πεδίου εφαρμογής, επαληθεύεται η συμμόρφωση προς το ΣΔΠ για τις σχετικές δραστηριότητας και η επίδραση στις υπόλοιπες δραστηριότητες. Σε περίπτωση που η ειδική επιθεώρηση πραγματοποιηθεί ως μέρος προγραμματισμένης εποπτικής επιθεώρησης, η περιγραφική έκθεση προστίθεται στην έκθεση της εποπτικής επιθεώρησης.
Η έκθεση ανασκοπείται σύμφωνα με τις παραγράφους 7.1 και 7.2. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας εκδίδεται νέο πιστοποιητικό με την ίδια ημερομηνία λήξης. Στο νέο πιστοποιητικό αναγράφεται η ημερομηνία αρχικής έκδοσης και η ημερομηνία αναθεώρησης.
 • Η πιστοποίηση διατηρείται με βάση την επίδειξη ότι ο πελάτης συνεχίζει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου συστήματος διαχείρισης. Μπορεί να διατηρηθεί η πιστοποίηση ενός πελάτη με βάση το θετικό συμπέρασμα του επικεφαλή της ομάδας επιθεώρησης χωρίς περαιτέρω ανεξάρτητη ανασκόπηση και απόφαση, με την προϋπόθεση ότι:
  • Για κάθε κύρια μη συμμόρφωση ή άλλη κατάσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναστολή ή απόσυρση του πιστοποιητικού, ο επικεφαλής επιθεωρητής αναφέρει την ανάγκη για ανασκόπηση από προσωπικό με την κατάλληλη επάρκεια, διαφορετικό από αυτό που διεξήγαγε την επιθεώρηση, για να προσδιοριστεί εάν η πιστοποίηση μπορεί να διατηρηθεί.
  • Προσωπικό της ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ με την κατάλληλη επάρκεια παρακολουθούν τις δραστηριότητες επιτήρησης, συμπεριλαμβανομένων την παρακολούθηση των αναφορών από τους επιθεωρητές, για να επιβεβαιωθεί ότι η δραστηριότητα πιστοποίησης λειτουργεί αποτελεσματικά.

seminaria

Εκπαίδευση & Σεμινάρια

Η ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ οργανώνει σεμινάρια για την εκπαίδευση εσωτερικών και κύριων επιθεωρητών, πάνω σε θέματα που αφορούν τα παρακάτω πρότυπα:

 • 1. Ποιότητας, κατά ISO 9001:2015
 • 2. Περιβάλλοντος, κατά ISO 14001:2015
 • 3. Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία, OHSAS 18001:2007
 • 4. Ασφάλειας Τροφίμων, κατά ISO 22000:2018
 • 5. Codex Alimentarius, βασικές αρχές για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων
 • 6. Οδικής Ασφάλειας, κατά ISO 39001:2012

Η γνώση είναι δύναμη, μόνον όταν τεθεί σε εφαρμογή. Γι’ αυτό και τα σεμινάρια καλύπτονται από πρακτικές ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων.